Stichting Elise Mathilde Fonds

Rotterdam Festivals
14 juli 2018
Popunie
14 juli 2018

Stichting Elise Mathilde Fonds geeft steun aan instellingen die een algemeen sociaal, cultureel of ideëel doel nastreven, waardoor de maatschappijstructuur wordt verbeterd/verstevigd en waarbij de inzet van vrijwilligers een must is en de aanvrager zonder winstoogmerk opereert.

Meer info:  http://elisemathilde.nl/over-ons